Kapelica, 2008
Razstavljena objekta v izložbenem oknu trgovine z umetniškimi in antikvitetnimi predmeti ter novodobnim kičem želita tematizirati odnos cerkve do sodobne umetnosti in do predmetov s simbolno vrednostjo nasploh. Spomin iz bližnje preteklosti sega v pozna sedemdeseta leta, ko smo pri nas ob praznikih lahko videli Titove fotografije v različnih izložbenih oknih lepo aranžirane s potrošniškimi predmeti in simboli države skupaj.